2021 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuruları Ne Zaman?

Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler 2021 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, ne zaman başlayacak merak ediyorlar. 2021 İOKBS başvuruları ile ilgili detaylar yazımızın devamında…

MEB 2021 yılı İOKBS sınav tarihini açıklamıştı. 2021 İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 Pazar Günü yapılacak. Peki bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

2021 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuruları

İOKBS başvuruları 8 şubat 2021 tarihinde başlayacak. Son Başvuru tarihi 26 Şubat 2021.

2021 İOKBS Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ >

5, 6, 7, ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00’da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat’ta alınacak.

2021 İOKBS Başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. MEB.GOV.TR sitesinde 2021 İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandığında tüm detayları aktaracağız.

2021 İOKBS’ye Kimler Başvurabilir?

MEB İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir. Ortaokul ve lise öğrencileri bursluluk sınavına başvurabilmeleri için 2021 İOKBS başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. Başvuru şartları kılavuzda yer alacak. Geçen yılki İOKBS başvuru şartlarına bakacak olursak;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

d maddesinde yer alan ailenin yıllık gelir miktarı 2021 İOKBS için değişecektir. İOKBS başvuru kılavuzu yayımlandığında güncellenecektir.

2021 İOKBS Başvuru İşlemleri

1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
b. Sınav başvuruları ……. 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
2.KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
– Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.
– Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;
a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.
b. Kılavuzda yer alan “EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç —– 2020 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.
– Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrencilerin/velilerin, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.
– Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.
KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2020-2021 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

2021 İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Formu ve Başvuru Kılavuzu

Kılavuz ve başvuru formu MEB internet sitesi www.meb.gov.tr sitesinden ocak-şubat ayında yayınlanması bekleniyor. Henüz kılavuz yayımlanmadığı için formu paylaşamıyoruz.

1 yorum
  1. […] 2021 İOKBS Başvuruları Başladı TIKLA […]

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.