5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2021 İOKBS

25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girecek olan 5. sınıf öğrencileri için 5. Sınıf bursluluk sınavı konularını hazırladık. Sınavdan hangi dersten hangi konulardan soru çıkacağını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi bu sene İOKBS 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Bu sene ilk kez bursluluk sınavına girecek olan 5.sınıf öğrencileri bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacağını merak ediyor. İşte 2021 İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı konuları…

2021 Bursluluk Sınavı Konuları 5. Sınıf

2021 İOKBS 5. Sınıf Türkçe Konuları

 • Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamları
 • Deyim ve Atasözleri
 • Eş Anlamlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Kökler ve Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Metin Türleri (Hikaye, Haber Metni)
 • Okuduğunu Özetleme
 • Metnin Ana Fikri
 • Metinde Ele Alınan Sorunlara Çözümler Bulma
 • Metindeki Hikaye Unsurları (Olay örgüsü, mekan, zaman, şahıs)
 • Metni Yorumlama(Yazarın bakış açısını fark etme, olayları ele alış şeklini yorumlama, kendi bakış açısını ifade etme b-Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlama)
 • Metinle İlgili Sorular Sorma
 • Metnin Konusu
 • Görsel Yorumlama(Görsel ve başlıktan yola çıkarak metnin konusunu bulma)
 • Metinde Önemli Olan Kısımların Vurgulanması (a- Altı çizili, koyu ve ya italik yazma vb. b- Köprü metinler(Hypertext) )
 • Okuduğu Metne Uygun Başlık Belirleme
 • Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş ve Bağlantı İfadeleri(ama, fakat, ancak ve lakin)
 • Metinler Arasında Karşılaştırma Yapma(Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır)
 • Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanma
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama(edu ve gov sitelerini kullanma)
 • Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunma(neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, duygu belirten ifadeler, nesnel ve öznel yargılar)
 • Metindeki Söz Sanatları(Benzetme(teşbih), kişileştirme(teşhis))
 • Metindeki Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler
 • Grafik, Tablo ve Çizelge Yorumlama
 • Büyük Harf ve Noktama İşaretleri Uygun Yerlerde Kullanma(Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri)
 • Formları Yönergelerine Uygun Doldurma

2021 İOKBS 5. Sınıf Matematik Konuları

 • Doğal Sayılar
  – En çok 9 basamaklı doğal sayılarla işlemler(Okuma, Yazma, Bölük, basamak, basamak değerleri işlemleri)
  – Örüntüler (Sayı ve şekil örüntüleri soruları)
 • Doğal Sayılarla İşlemleri
  – En çok 5 basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri
  – İki basamaklı doğal sayıları zihinden toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili strateji oluşturma( Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme vb.)
  – Doğal sayıları toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin etme
  – En çok 3 basamaklı doğal sayılarla çarpma işlemi
  – En çok 4 basamaklı doğal sayıyı, en çok 2 basamaklı doğal sayıya bölme işlemi
  – Doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinin sonucunu tahmin etme
  – Doğal sayıları zihinden çarpma ve bölme işlemlerine uygun strateji geliştirme( 10, 100 ve 1000 e çarma vb.)
  – Bölme işlemlerine ilişkin problemlerde kalanı yorumlama (Kalanı ihmal etme veya kesir olarak ifade etme)
  – Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki(Çarpma veya bölme işleminde verilmeyeni bulmak)
  – Üslü ifadeler(Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterme ve hesaplama)
  – En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerle işlemler(12÷(8-4) vb. ifadeler)
  – Problemler(4 işlem içeren problem soruları)
 • Kesiler
  – Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama
  – Tam sayılı kesirler ile bileşik kesirleri dönüştürme
  – Doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma
  – Sadeleştirme ve genişletme
  – Kesirleri sıralama (Payları veya paydaları eşit kesitleri sıralama)
  – Basit kesirler, birim kesirler
 • Kesirlerle işlemler (toplama-çıkarma)
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler
 • Geometri ve Ölçme
  – Üçgen ve Dörtgenler
  – Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk
  – Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri
  – Uzunluk ve Zaman Ölçme
  – Alan Ölçme
  – Geometrik Cisimler
 • Veri İşleme

2021 İOKBS 5. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

 • Güneş, Dünya ve Ay
  – Güneşin yapısı ve hareketleri
  – Ayın yapısı ve özellikleri
  – Ayın hareketleri ve evreleri
  – Güneş, dünya ve ayın birbirine göre hareketleri
 • Canlılar Dünyası
  – Canlıların benzerlikleri, farklılıkları, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar, mikroskop, hijyen, güvenlik tedbirleri
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
  – Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi (Newton (N))
  – Sürtünme Kuvveti
 • Madde ve Hal değişimi
  – Maddenin hal değişimi(erime, donma, kaynama, yoğunlaşma(yoğuşma), buharlaşma, süblimleşme, kırağılaşma )
  – Maddenin ayırt edici özellikleri(erime noktası, donma noktası)
 • Isı ve Sıcaklık
  – Isı, sıcaklık, ısı alışverişi
 • Isı Maddeleri Etkiler
  – Genleşme, büzüşme
 • İnsan ve Çevre
 • Elektrik Devre Elemanları

2021 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

2021 İOKBS 5. Sınıf Din Kültürü Konuları

 • Allah İnancı
  -Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki
  – Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder
  – Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
  – Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur
  – Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
  – Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
  – Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
  – İhlâs suresini okur, anlamını söyler
 • Ramazan ve Oruç
  – Ramazan ayı ve orucun önemi
  – Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramlar
  – Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekler
  – Hz. Davud’un (a.s.) hayat
  – Rabbena dualarını okuma ve anlamı
 • Adap ve Nezaket
  – Toplumsal hayatta nezaket kuralları
  – Selamlaşma adabı
  – İletişim ve konuşma adabı
 • Hz. Muhammed(s.a.v.) ve Aile Hayatı
 • Çevremizde Dinin İzleri

2021 İOKBS(İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı),
– Türkçe 20 soru
– Matematik 20 soru
– Fen Bilimleri 20 soru
– Sosyal Bilgiler 20 soru(15 Sosyal+5 Din Kültürü)
olmak üzere 100 sorudan oluşuyor.

Aşağıdaki linklerden çıkmış bursluluk sınavı sorularını indirebilirsiniz.

5. SINIF BURSLULUK SINAVI SORULARI İNDİR 2021

Önceki yıllarda çıkmış 5. sınıf iokbs sorularını indirip çalışabilir ayrıca aşağıdaki linkten online olarak 5. sınıf iokbs sorularını çözebilirsiniz.

Sınava girecek öğrencilere faydalı olması açısından önceki yıllarda çıkmış bursluluk sınavı sorularını da göz önüne alarak 2021 iokbs yani 2021 bursluluk sınavında çıkacak sorularla ilgili bu yazıyı hazırladık. 2021 bursluluk sınavı konuları ile ilgili sorularınızı yorum bölümünden yazabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize 2021 İOKBS’de başarılar diliyoruz.

18 Yorumlar
 1. fırat diyor

  peki uzaktan eğitimde bu konular işlenmez ise ne olacak. mesela matematikte müfredata uygun gidilmez ise. Ya da 25 Nisana kadar tüm konular işlenmiyor ki. Mayıs ve haziran ayı konularından sorumlu olmaları anlamsız değil mi?

 2. ekara diyor

  Bakanlık sınavdan önce açıklama yapacaktır. Şimdilik tüm müfredat görünüyor. Açıklama yapıldığında sayfa güncellenecektir.

 3. Atakan diyor

  açıklama yapıldı yalnızca 1. dömem konuları

 4. Atakan diyor

  açıklama yapıldı yalnızca 1. dömem konuları.

 5. ekara diyor

  Açıklama hangi sitede?

 6. Açelya diyor

  Yanlız sınavda din kültürü dersinin konuları çıkmıcak sınavda sadece türkçe,matematik,sosyal ve fen dersinin konuları çıkıcak

 7. Açelya diyor

  Çok özür dilerim din derside çıkıyomuş

 8. jasmine diyor

  bencd din çıkmaz

 9. NISA diyor

  Ya çok heyecanlıyım inşallah kazanırız

 10. NISA diyor

  İngilizce cikmasinda gerisi kolay

 11. cemal diyor

  ya bak şimdi bir sorun var matematikde geometri fende insan ve çevre ve dervre elamanlarını işlemedik bu konular çıkçaksa biz napcaz

 12. Merve diyor

  İngilije neden yok

 13. sanane diyor

  ıyyyyyyy igrenç

 14. Mizgin diyor

  Benim işlendiğim bordürü konu var din kültürü nu yarısını bile bilmiyorum ne yapacağız?

 15. yusuf buğra demir diyor

  inşallah sosyalden tarihi devletler çıkmaz acayip kötüyüm

 16. Murat al diyor

  Merakla bekliyorum ingilizce gelmez inşallah

 17. Murat al diyor

  İngilizce cikmasinda gerisi kolay

 18. ilhami diyor

  konuların kazanımları nisan 18 e kadar olan konular çıkar diye düşünüyorum. okulda öğretilmeyen bir bilginin çıkacağını düşünmüyorum

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.