DOĞAL SAYILAR KONU ANLATIMI

Doğal Sayılar Konusu
Basamak
Basamak Değeri
Bölük
Milyonlu Sayıların Okunuşu, Yazılışı
Milyonlu Sayıları Sıralama
Örüntüler

5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar konusunu sizlere örneklerle anlattık ayrıca 5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı dosyasını PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca konu ile ilgili online testleri de sitemizden çözebilirsiniz.

5. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILAR KONU ANLATIMI

Basamak Nedir?

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin o sayı içerisindeki konumu basamak olarak ifade edilir. Bir sayıda ne kadar rakam varsa o kadar basamak vardır.

Örnek: 54 590 808 sayısı 8 basamaklı bir sayıdır. Çünkü 8 rakamdan oluşmaktadır.

Basamaklar birler basamağından başlar ve 10’un katı olarak arttırılarak devam ettirilir. Birler basamağı, Onlar basamağı, Yüzler basamağı gibi…

Örnek: 8 456 791 sayısının basamak isimlerine baktığımızda,

basamak değerleri 5. sınıf matematik konu anlatımı

Basamak Değeri Nedir?

Bir sayıdaki rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.

Örnek: 914 sayısında;
Birler basamağında 4
Onlar basamağında 1
Yüzler basamağında 9 rakamları bulunuyor, basamak değerleri ise;
900+ 10 + 5 şeklinde yazılabilir yani
9 rakamı yüzler basamağında olduğu için 9 x 100 = 900
1 rakamı onlar basamağında olduğu için 1 x 10 = 10
4 rakamı birler basamağında olduğu için 4 x 1 = 4
olarak gösterilir.

Örnek: 108956 sayısının basamak değerlerini bulalım;
6 rakamı basamak değeri: 6×1=6
5 rakamı basamak değeri: 5×10=50
9 rakamı basamak değeri: 9×100=900
8 rakamı basamak değeri: 8×1000=8.000
0 rakamı basamak değeri: 0x10000=0
1 rakamı basamak değeri: 1×100000=100.000

NOT: Bir sayıdaki rakamların basamak değerlerinin toplamı sayının kendisini verir.

Örnek: 2 067 438 sayısı için
8 x 1= 8
3 x 10= 30
4 x 100= 400
7 x 1000= 7.000
6 x 10000= 60.000
0 x 100000= 0
2 x 1000000= 2.000.000

2.000.000 + 0 + 60.000 + 7.000 + 400 + 30 + 8 = 2 067 438

Bölük Nedir?

Sayıları üçerli olarak gruplandırmaya bölük deniz. Bölükler en sağdan birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü şeklinde devam eder.

Örnek: 4 579 sayısında
Binler bölüğünde 4
Birler bölüğünden 579 bulunur.

Örnek: 62 895 105 sayısında;

5. sınıf matematik doğal sayılar konu anlatımı test çöz

Büyük Sayıların Okunuşu, Büyük Sayılar Nasıl Okunur?

Milyonlu Sayıların Okunuşu ve Yazılışı

Büyük bir sayıyı okumak için öncelikle bölüklere ayırıyoruz ardından en soldaki bölükten başlayarak sayıyı okuyoruz.

Örnek: 67897098 sayısını okunuşunu bulalım,
Önce bölüklere ayıralım, en sağdan başlayarak 3 erli grup yapacağız.
67.897.098

098 -> Birler bölüğü
897 -> Binler bölüğü
67 -> Milyonlar bölüğü olarak ayırdık

Şimdi okumaya başlayalım, en soldan başlayarak sayıyı okuyup bölük adını ekleyeceğiz,
Altmış yedi milyon, sekiz yüz doksan yedi bin, doksan sekiz olarak okunur.

Örnekler:
109 809 sayısının okunuşu: Yüz dokuz bin sekiz yüz 9
7 099 654 sayısının okunuşu: Yedi milyon doksan dokuz bin altı yüz elli dört.
178 001 500 sayısının okunuşu: Yüz yetmiş sekiz milyon, bin beş yüz.

Milyonlu Sayıların Sıralanışı

İki doğal sayı karşılaştırılırken basamak sayısı fazla olan sayı diğer sayıdan büyüktür. Sayıların basamak sayısı eşit ise sayıları basamaklarındaki rakama göre karşılaştırınız. Örneğin basamakları hizalayarak sayıları alt alta yazabilirsiniz. Soldan başlayarak alt alta gelen rakamları karşılaştırınız. Bu rakamlardan büyük olan hangi sayının basamağında yer alıyorsa bu sayı diğer sayıdan büyüktür.

  • Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür.
  • Basamak sayısı eşit olan sayılarda ise basamak sayıları soldan sağa doğru karşılaştırılır.

Örnek:
51 372 321 ve 5 231 987 sayılarını karşılaştıralım.
51 372 321(Elli bir milyon üç yüz yetmiş iki bin üç yüz yirmi bir) sayısı 5 231 987(Beş milyon iki yüz otuz bir bin dokuz yüz seksen yedi) sayısından daha fazla basamak sayısına sahip olduğu için daha büyüktür.

Örnek:
231 788 567 ve 235 178 678 sayılarını karşılaştıralım.
İki sayının basamak sayısı eşit olduğu için alt alta yazarak basamakların solsan sağa karşılaştıralım.
231 788 567
235 178 678

Milyonlar bölüğünden başlayarak sırasıyla karşılaştırıyoruz.
Yüz milyonlar basamağında 2 = 2 olduğunu görüyoruz.
On milyonlar basamağında 3 = 3 olduğunu görüyoruz.
Milyonlar basamağında 1 < 5 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 231 788 567 < 235 178 678 yani 235 178 678 sayısı 231 788 567 sayısından büyüktür.

Örüntüler

Örüntüler, belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde ilerleyen şekil ya da sayılardan oluşur. Her örüntünün bir kuralı vardır. Örüntülerin kuralını bulmak için örüntünün adımları arasındaki ilişki belirlenir.

Örnek:
1 – 4 – 7 – 10 – 13…
2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12…
10 – 20 – 30 – 40 – 50…

Yukarıda gördüğünüz sayılar belirli bir kurala göre sıralanmıştır. Bu nedenle bir örüntüdür.

Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayıların her birine terim denir.

1 – 3 – 5 – 7 – 9… şeklinde devam eden sayı örüntüsünde ilk 5 terim verilmiştir. Örüntünün 1. terimi 1, 2. terimi 3, 3. terimi 5, 4. terimi 7 ve 5. terimi 9 ‘dur.

Şimdi biz de kendi örüntümüzü oluşturalım.

Örnek:
3’den başlayıp 3 er arttırarak bir sayı örüntüsü oluşturalım ve örüntünün 5. terimini bulalım.
doğal sayılar örüntü
Örüntümüzün 5. terimi 15 olarak bulunur.

5. SINIF DOĞAL SAYILAR KONU ANLATIMI PDF İNDİR

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.